Klasy tajności

Norma DIN 32757 określa maksymalne wymiary i powierzchnię ścinek powstających przy niszczeniu papieru zależnie od ważności niszczonych dokumentów (poufności informacji).

Kl. tajności Rodzaj materiału Wymagania
I materiały ogólne, korespondencja
szerokość paska: ≤ 12mm
długość: nielimitowana
powierzchnia ogółem: ≤ 800mm
II korespondencja szerokość paska: ≤ 12mm
długość: nielimitowana
powierzchnia ogółem: ≤ 2000mm
III materiały poufne szerokość paska: ≤ 2mm
długość: nielimitowana
powierzchnia ogółem: ≤ 594mm

szerokość paska: ≤ 4mm
długość: 80mm
powierzchnia ogółem: ≤ 320mm
IV materiały tajne szerokość paska: ≤ 2mm
długość: 15mm
powierzchnia ogółem: ≤ 30mm
V materiały ściśle tajne odpowiadające
normom najwyższego utajnienia
szerokość paska: ≤ 0,8mm
długość: 13mm
powierzchnia ogółem: ≤ 10mm