Systematyczny odbiór akt

          Systematycznym odbiorem nazywamy stałą umowę polegającą na dostarczeniu Państwu specjalnych zaplombowanych pojemników oraz ich cykliczne opróżnianie. Jest to najlepsze rozwiązanie dla firm , żeby pozbyć się bieżacej dokumentacji powstającej w czasie pracy i mieć pewność, że po wrzuceniu jej do pojemnika nikt nie będzie miał do niej wglądu.

         Na podstawie umowy udostępniamy bezpieczne pojemniki, w których mogą Państwo gromadzić dokumenty przeznaczone do zniszczenia. Pojemniki są różnej wielkości. Wrzutnia  skonstruowana jest tak, aby uniemożliwić wyjęcie dokumentów z pojemnika. Całość wygląda elegancko i jest funkcjonalna.

         Procedura obsługi pojemników jest następująca:

- dostarczenie pojemnika do Państwa firmy zgłoszenie zapełnienia;

- przyjazd do Państwa siedziby;

- wymiana całych pojemników na nowe lub wymiana i plombowanie worka wewnętrznego;

- wystawienie protokołu odbioru;

- przewóz dokumentów do naszej niszczarni;

- niszczenie;

- wystawienie certyfikatów potwierdzających zniszczenie;

- utylizacja ścinek.